תיעוד התפילות מהציון

מתרגשים לשתף אתכם בעבודות השיפוץ במתחם הקבר של התנא הקדוש ר' חנינא בן דוסא.