הרב שניר גואטה – על רבי חנינא

יצאה כמין פסת יד ונתנה להם רגל של זהב

אוי לערוד שפגע בו רבי חנינא

הסגולה הבדוקה!

ארגון "חנינא בני" שם לעצמו למטרה להנגיש את הסגולה הבדוקה שייסד מרן הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א
בנם של קדושים וידוע במופתים, שעזרה לרבים בישועות רבות ומוכחות.
סדר הסגולה כפי שייסד מרן היא לימוד ותפילה מיוחדת והדלקת נר על ציונו של רבי חנינא בזמן המסוגל ביום חמישי סמוך לחצות הלילה,
ומתן תרומה כמנין חנינא (119 ש"ח) לארגון חנינא בני, לצורך חלוקת צרכי שבת למשפחות מעוטות יכולת.

בנם של קודשים

הגרמ"ש אדלשטיין בנם של קדושים וידוע במופתים, בעל הסגולה הבדוקה שעזרה לרבים בישועות רבות ומוכחות, חלק מעניין הסגולה היא התפילה מיוחדת על קברו של רבי חנינא בצירוף מתן צדקה למשפחות מעוטות יכולת.

הגה"צ רבי מרדכי
שמואל אדלשטיין שליט"א

נודע ביכולותיו המיוחדות לפעול לישועות גדולות.

אביו היה נוסע בקביעות לציונו של התנא  רבי חנינא בכפר הערבי עראבה בצפון ופועל שם
לישועות עבור הזקוקים לכך.

כיום הרב אדלשטיין פועל לישועות רבות למען עמ"י בציון רבי חנינא.

דילוג לתוכן