התקבלתי לכולל שחפצתי

"כבר תקופה ארוכה שאני ממתין להכנס לכולל חשוב מאוד עבורי . אני חוצניק במקור וב"ה ההורים שלי שגרים בארה"ב הם אנשים אמידים ודואגים לנו בעין יפה לכל מחסורינו. אני זוכה לשבת וללמוד בהתמדה גדולה וחשקה נפשי ללמוד דווקא בכולל מסוים שיכול לתרום לעלייה שלי בתוי"ש, אלא שלראש הכולל יש כלל ברזל שהוא לא מקבל אברכים באמצע הזמן ואפילו לא בחנוכה וכדו'. כמה שניסיתי והבטחתי שאני לא לוקח מילגה אפי', ואבי יחזיק אפי' כמה אברכים, לא עזר מאום. השתתפנו אני ורעייתי בסגולה המיוחדת של הרב אדלשטיין, ההתרגשות בתפילה הייתה גדולה מאוד ולפני כן התחייבנו 119₪ למשך 12 חודשים. כבר במהלך התפילה ההרגשה הייתה שה' שמע את תפילתנו, ואכן, בשבת נערכה ברית בביהכנ"ס, והסנדק היה אחד מגדולי ישראל, ובברכות כובד ראש הכולל. לאחר הברית ניגשתי לסנדק שהוא אחד מגדולי הדור וביקשתי ברכה להתקבל לכולל שאוכל להתעלות בו בתוי"ש , ואז הוא מסתכל על ראש הכולל שעומד לידו ואומר אתה לא צריך ברכות ראש הכולל הזה יקבל אותך כבר ביום ראשון. ראש הכולל, שהוא צדיק גדול ביטל את דעתו ואת הכללים ומייד קיבל אותי". 

דילוג לתוכן