בקשת מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א

ע"פ בקשת מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א שכתב את הסגולה הבדוקה
התורמים בימי החנוכה יקבלו עד לפתח הבית שמן זית מבורך
שבירך עליו מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי אדלשטיין שליט"א
בזכירת זכותם של רבי חנינא ואישתו. שמן זה מסוגל לרפואות וישועות בעזרת ה'.

דילוג לתוכן