ארגון "חנינא בני" שם לעצמו למטרה להנגיש את הסגולה הבדוקה
שייסד מרן הגה"צ רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א  בנם של קדושים וידוע במופתים, שעזרה לרבים בישועות רבות ומוכחות. סדר הסגולה כפי שייסד מרן  היא לימוד ותפילה מיוחדת והדלקת נר על ציונו של רבי חנינא בזמן המסוגל ביום חמישי סמוך לחצות הלילה. ומתן צרכי שבת למשפחות מעוטות יכולת.

לימוד ותפילה

הדלקת נר

נתינת צדקה

בהיות ונודע במסורת ברורה מהקדמונים מקום ציונו של התנא הקדוש רבי חנינא בן דוסא ואשתו זיעועכי״א בכפר עראבה שבגליל..

פרץ אלבז
56, אבטליון

את קבר הצדיק אני מכיר כבר עשרות שנים,לאחר שנגלה בפני הסגולה
של הרב אדלשטיין 
תרמתי וראיתי ישועות!

בנימין חזות
65, בית שמש

לאחר שניסיתי אינספור
עמותות למציאת תורם.
החלטתי לתרום, עשרות
צדיקים התפללו עלי וב״ה לאחר חודש נמצא לי תורם!
תרמתי וראיתי ישועות!

בנימין חזות
65, בית שמש

לאחר שניסיתי אינספור
עמותות למציאת תורם.
החלטתי לתרום, עשרות
צדיקים התפללו עלי וב״ה לאחר חודש נמצא לי תורם!
תרמתי וראיתי ישועות!

זכינו ב"ה בשעה טובה ומוצלחת לסגור את השידוך

באותו יום ובאותה שעה חתמתי אצל אותו עורך דין

זכיתי לראות ישועה למעלה מדרך הטבע

התקבלתי לכולל שחפצתי

ראש הכולל ביטל את דעתו שלא לקבל אברכים באמצע הזמן וקיבל אותו
דילוג לתוכן