בקשת מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א

ע"פ בקשת מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א שכתב את הסגולה הבדוקההתורמים בימי החנוכה יקבלו עד לפתח הבית שמן זית מבורךשבירך עליו מרן הגאון הצדיק רבי מרדכי אדלשטיין שליט"אבזכירת זכותם של רבי חנינא ואישתו. שמן זה מסוגל לרפואות וישועות בעזרת ה'.