תורמים עכשיו

ומקבלים את
שמן הזית המבורך

עד לפתח ביתכם!

תורמים עוד היום לארגון 'חנינא בני',
משתתפים בסגולה הבדוקה שמסר הגאון הצדיק רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א 
תרומת קי"ט מעות לצרכי שבת, וזוכים שיתפללו עבורכם בציון התנא הקד' רבי חנינא בן דוסא
בליל שישי לאחר חצות הלילה ובנוסף מקבלים שמן זית מבורך בברכתו של מרן הגאון הצדיק
רבי מרדכי שמואל אדלשטיין שליט"א.

נגן וידאו

תירמו חלות ויין לשבת עבור משפחות נצרכות
ושמכם יוזכר במעמד הסגולה למשך זמן התרומה

תירמו חלות ויין לשבת עבור משפחות נצרכות ושמכם יוזכר במעמד הסגולה 

תירמו חלות ויין לשבת עבור משפחות נצרכות ושמכם יוזכר במעמד הסגולה למשך חצי שנה

תירמו חלות ויין לשבת עבור משפחות נצרכות ושמכם יוזכר במעמד הסגולה למשך שנה

הגעה לציון | יציאת שאטלים מהיישוב אבטליון,
בתיאום מראש ולפי הצורך | טל׳ 3429*

Created by

דילוג לתוכן